Contact: 888-801-5555

Chơi Bàn Cờ Quay (American Roulette )

Mô tả và Mục Tiêu

Bàn Cờ Quay Hai Số Không (Double Zero Roulette)
Tiền cuộc tối thiểu: $1, Tiền cuộc tối đa: $100

Roulette là thí dụ hoàn hảo của một cuộc chơi may rủi với một mục tiêu: đoán xem số nào sẽ là số tới trước.  Bàn Roulette gồm có một bánh xe quay với những ô có đánh số, một trái bóng trắng nhỏ và một sự bố trí đánh cuộc cho phép những khoản tiền cuộc được đặt lên một hay nhiều số mỗi lần chơi. Cũng có những lần đánh cuộc bên lề trong bàn. Bánh quay theo một chiều và trái bóng được đẩy đi xung quanh cạnh bên ngoài của bánh xe ngược chiều. Cuối cùng thì trái bóng sẽ giảm tốc độ và rơi về phía bánh xe quay nơi mà nó sẽ nhồi một lúc cho tới khi nó đáp xuống một trong những ô số.  Nếu đánh cuộc của quí vị là “trúng” thì sòng bạc chung những tiền thưởng khác nhau tùy thuộc vào những con số mà quí vị đánh cuộc.

Chơi Cách Nào

Để chơi bàn quay số, quí vị đặt đánh cuộc trên những con số, hàng, hoặc góc của phần bên trong của bảng bày trí trên bàn hoặc trên phần bên ngoài(xem những đánh cuộc bên ngoài bên trong) rồi bấm quay (spin).  Quí vị có thể lựa chọn đơn vị thẻ bài bằng cách bấm vào cây bài/số tiền quí vị chọn lựa.

Lập Lại Việc Đánh cuộc

Công dụng của nút này là lập lại cùng một cách bố trí lần đánh cuộc như đã làm trong vòng trước.

Làm Trống Đánh cuộc (Clear Bet)

Điều này sẽ loại bỏ tất đánh cuộc trên bàn nếu người chơi cảm thấy muốn lấy ra các đánh cuộc và để vào đánh cuộc mới.

Đánh cuộc Bên Trong (Inside Bets)

Bên trong là các đánh cuộc được đặt lên những ô số trên những hàng giữa những con số chẵn.  Một đánh cuộc bên trong đơn có thể bao gồm từ một đến sáu số.

Đánh cuộc Thẳng từ 35 đến 1 (Straight Bet o 35 to 1)

Straight Bets bao gồm chi một con số. Các khoản tiền cuộc được đặt trực tiếp trên đầu của con số được muốn đặt.

Đánh cuộc Chẻ từ 17 ngược xuống 1 (Split Bet o 17 to 1)

Một Đánh cuộc Chẻ bao gồm hai con số bằng cách đặt những thẻ bài trên lằn ranh giữa bất cứ hai con số kế cận.

Đánh cuộc Đường Phố (Hàng) từ 11 đến 1 (Street Bet-Row-o 11 to 1)

Đánh cuộc Đường Phố bao gồm 3 con số bằng cách đặt những thẻ bài vào đầu một hàng. Những kiểu đánh cuộc 3 số khác cũng có thể được thực hiện ở chỗ giao nhau với các số không.

Đánh cuộc Vuông Góc từ  8 đến 1 ( Square o 8 đến 1)

Đánh cuộc Vuông góc bao gồm 4 con số bằng cách đặt những thẻ bài ở chỗ ngã tư với bốn con số.  Một kiểu đánh cuộc 4 Số cũng có thể được thực hiện trên một bàn số kiểu Âu Châu bằng cách chơi hàng số không.

Đánh cuộc 5 Số o 6 đến 1( Hiện là 6.2 to 1)

Đánh cuộc 5-Số có thể được chơi trên bàn số kiểu Mỹ bằng cách đặt các thẻ bài ở đầu hàng giữa những số không và Đường phố 1-3 .

Đánh cuộc Đường Phố Đôi o 5 đến 1(Double Street Bet o to 1)

Đánh cuộc Hai Đường Phố (Double Street Bet) bao gồm 6 con số bằng cách đặt các thẻ bài vào đầu hàng giữa hai hàng.

Đánh cuộc Bên Ngoài

Đánh cuộc bên ngoài là các lần đánh cuộc bổ sung được đặt trên bàn số.  Đây không phải là những đánh cuộc trên các số rõ ràng, nói đúng hơn là đánh cuộc ngoài lề. Ở đây quí vị có thể đánh cuộc xem trái bóng sẽ hạ cánh trên một màu, chẵn hay lẻ, mười hai con số đầu tiên hay vân vân.

Đánh cuộc Một Tá o 2 xuống 1 (Dozen Bet o 2 to 1)

Đánh cuộc một tá bao gồm 12 số bằng cách đặt các thẻ bài trên những khoảng có tá thứ nhất, tá thứ hai và tá thứ ba.

Đánh cuộc Cột  từ 2 tới 1(Column Bet o 2 to 1)

Đánh cuộc Cột bao gồm 12 số bằng cách đặt các thẻ bài lên những khu vực “2 tới 1” ở cạnh xa của bảng bố trí.

Đánh cuộc Tiền Chẵn từ 1 tới 1 (Even Money Bet o 1 to 1)

Đánh cuộc Tiền Chẵn bao gồm 18 số bằng cách đặt các thẻ bài ở những khoảng hoặc “1-18”, hoặc “Even” (chẵn), Red (đỏ), Black (đen), “Odd” (Lẻ), hoặc là “19-36”.

Chiến thuật (Strategy)

Bánh quay số là trò chơi may rủi.  Kết quả của một vòng quay không do những chuyến quay trước quyết định.  Mỗi vòng quay là một biến cố may rủi độc lập.  Chẳng hạn, sau bảy con đen liên tiếp, cơ hội có đỏ trên vòng quay kế tiếp rất có thể là có một con đen nữa.  Quí vị không đặt chiến thuật của quí vị trên giả thuyết sai lầm rằng “phải” xảy ra một kết quả rõ ràng nào đó. Vài người tin rằng quí vị có thể luôn luôn ăn thua đề Hòa tại bàn quay bằng cách luôn luôn đánh cuộc tiền chẵn, rồi nhân đôi tiền đánh cuộc mỗi lần thua và trở về độ thấp nhất sau khi thắng.  Điều này có thể gọi là hệ thống Martingale.  Tuy nhiên, trong thực tế điều không thể được bởi vì mỗi bàn quay số đều có ấn định mức tối đa trên tầm cỡ đánh cuộc.

Sau vài lần đánh cuộc thua liên tiếp không còn có thể nhân đôi tiền đánh cuộc và quí vị sẽ thua. Thực tế đừng tin bất cứ ai nói đã phát minh ra một hệ thống bánh quay số thắng. Như đối với tất cả trò chơi may rủi, dù thắng hay thua không tùy thuộc vào hệ thống quí vị đang dùng, nhưng vào sự may mắn và lẽ thường. Kết quả của một vòng quay sẽ không do những lần quay trước quyết định. Chúc may mắn!