Contact: 888-801-5555

Trò chơi Ba Ca Ra

Tiền cuộc tối thiểu: $1, tối đa: $100

Mặc dù nguyên thủy là trò chơi của Ý, Ba Ca Ra trở nên nổi tiếng ở Pháp vào thế kỷ thứ 15.  Điều này được xem là một trong những môn chơi hào phóng nhất ở Sòng Bạc.

Mục tiêu của người chơi Ba Ca Ra là đoán đúng một trong ba gợi ý sẽ thắng vòng chơi: Bank, Player hoặc Hòa.

Chơi Cách Nào

Bất cứ tay bài nào gần chín nhất là tay thắng. Hai cây bài được chia cho tay bài Bank và hai cây cho tay bài Player. Đôi khi một cây bài thứ ba phải được chia cho một trong hai hoặc cả hai tay bài; điều này tùy thuộc kết quả của hai cây bài thứ nhất. Người chơi không cần lo lắng về cây bài thứ ba vì người chia bài là một trong những người có trách nhiệm theo dõi cuộc chơi.

Đánh cuộc

Người chơi có thể bắt đầu cuộc chơi bằng cách đặt đánh cuộc lên một chỗ mà anh hay cô cảm thấy sẽ thắng phiên ”Player” - Trả tiền tương đương tiền đặt.

“Banker”- trả tiền tương đương trừ ra 5% Hoa hồng được lấy khi thắng đánh cuộc.

“Tie” - Trả 8 đến 1 nếu tổng số điểm của Player hoặc Banker bằng nhau.

Banker (Ngân Hàng Gia)

Điều quan trọng để hiểu là Banker không đại diện cho việc chia bài (House) nhưng chỉ là một nơi để đặt đánh cuộc trên bàn Ba Ca Ra. Sự ra bài của sòng bạc làm ra tiền bằng cách lấy 5 % Hoa hồng từ những cuộc thắng của lĩnh vực ngân hàng nếu lĩnh vực này thắng. Luật chơi hơi thiên về Tay Bài Banker.

Cỗ Bài

Cuộc chơi thường được chia từ hộp bài 8 cỗ,  Nó được nhào lại khi hộp bài còn lại 50%.

Giá Trị Cây Bài

Cây bài Ách đến Chín giá trị hiện tiền là 1 đến 9
Cây Mười đến Vua giá trị số không (0) Cây bài được chia theo thứ tự sau đây: cây bài cho người chơi (player), cây cho ngân hàng gia(banker), cây cho người chơi, cây cho ngân hàng gia (banker):  (4 cây)

Giá trị TỔNG CỘNG của các cây hay cây bài không thể vượt qua số 9.  Nếu vượt quá 9 thì số cuối cùng được sử dụng.  Thí dụ 8 + 9 = 17 Người Chơi có 7

Yếu Tố Cuộc Chơi

Tín dụng:  Hiển thị số tiền quí vị thường có hiện có trong tài khoản sòng bạc.

Đã trả: Hiển thị tổng số tiền đã trả cho lần đánh cuộc thắng.

Chọn thẻ bài:  Số thẻ bài có thể được chọn bằng cách bấm vào thẻ bài được dán nhãn với số tiền mà người ta muốn đặt hoặc sự phối hợp các sự bấm nút chuột để tổng cộng thành số tiền được muốn để đặt trên bàn.

Nút Chia Bài:  Bắt đầu một cuộc chơi mới.  ( Nút này được bật lên chỉ sau khi tiền cuộc  đã được đặt).

Bàn Trống:  Làm trống bàn lấy mấy thẻ bài ra

Nút người Thâu Ngân: Nút thâu ngân đưa quí vị đến trang thâu ngân, nơi đó quí vị có thể chuyển đổi các thẻ bài đến hay đi khỏi casino. Nó sẽ không được bật lên bất cứ lúc nào, tuy nhiên nó sẽ hoạt động khi không có tay bài nào được chơi.

Nút Thoát:  Nút thoát rời cuộc chơi và trở về phòng chờ.  Nó sẽ không được luôn luôn bật mở, tuy nhiên nó sẽ hoạt động khi không có tay bài chơi.

Banker and Player Hands(Tay bài Ngân Hàng Gia và Các Tay Chơi)

Các Tay Chơi và Ngân Hàng gia nhận một cây bài thứ ba hoặc STAND trên hai cây bài đầu tiên chiếu theo luật bên dưới trừ trường hợp một trong số chúng có NATURAL

Natural

Người chơi có 9
Ngân hàng gia có 9
Hai cây bài đầu tiên tổng cộng là 8 hay 9 Ngân hàng gia và người chơi STAND – Không còn cây nào nữa

Cây bài thứ ba của người chơi

Tay bài của người chơi tổng cộng là 0 đến 5: Người chơi luôn luôn có cây thứ 3.  Tay bài của người chơi tổng cộng 6 – 7 stands.  Đứng.

Cây Bài thứ ba của Ngân Hàng Gia

Tay bài của Ngân Hàng gia tổng cộng là 3: Ngân Hàng gia có cây thứ ba trừ trường hợp cây thứ ba của người chơi là 8 hoặc Ngân  Hàng gia có cây thứ ba nếu hai cây bài của người chơi tổng cộng là 6 hay 7.
Tay bài của Ngân Hàng gia tổng cộng là 4:  Ngân Hàng gia có cây thứ ba nếu cây thứ ba của người chơi là 2, 3, 4 , 5 , 6 hoặc là 7 Hoặc Ngân Hàng gia có cây thứ ba nếu cây thứ hai của người chơi là 6 hay 7.
Tay Bài của Ngân Hàng gia tổng cộng 5:  Ngân Hàng gia có cây thứ ba nếu cây bài của người chơi là 4, 5, 6 hoặc 7 HOẶC Ngân Hàng gia có cây thứ ba nếu hai cây bài của người chơi tổng cộng là 6 hay 7.
Tay Bài của Ngân Hàng Gia tổng cộng 6: Ngân Hàng Gia có cây thứ ba nếu cây bài thứ ba của người chơi là 6 hay 7.

Tay Bài của Ngân Hàng Gia tổng cộng 7: Stands


Tiền chung

Người Chơi Thắng
Người chơi có 9
Ngân hàng gia có 8

Tay bài của Người chơi thắng được trả dứt từng trường hợp một.  Do đó nếu bạn độ $10 thì bạn thắng $10 .

Ngân Hàng Gia Thắng
Ngân Hàng gia có 9
Người chơi có 7
Tay bài thắng của nhà Băng được trả ở múc độ .95 cho mỗi trường hợp.  Điều này có nghĩa là nếu quí vị đánh cuộc $10  thì quí vị ăn $9.50

Hòa Thắng

Người chơi có 9 và Ngân Hàng gia cũng có 9

Tay bài Hòa Thắng được trả ở mức độ 8 đến 1.  Như vậy đánh cuộc Hòa của $10 sẽ trả lại $80.  Nếu quí vị đánh cuộc trên Ngân Hàng hay Người Chơi và Hòa Thắng thì quí vị không mất đánh cuộc.  Đó chỉ là một Push.

Phần Trăm Ưu đãi đỉnh của nhà cái

Ưu đãi đỉnh của sòng bạc như sau tùy vào đánh cuộc được đặt chỗ nào
Hòa 14.1%
Ngân Hàng 1.17% (5 % Hoa hồng trên việc thắng)
Người chơi: 1:36%

Đánh cuộc Hòa có 14.1 phần trăm ưu đãi đỉnh sòng bạc.  Nhà cái được 1.36 phần trăm đỉnh trên tiền đánh cuộc của người chơi và 1.17 phần trăm đỉnh trên tiền đánh cuộc của ngân hàng khi nào ngân hàng lấy 5 phần trăm Hoa hồng.

Chiến Thuật

Khía cạnh nổi bật của môn chơi Ba Ca ra chơi ở sòng bạc là thẻ tính điểm.  Sòng bạc khuyến khích thái độ này chỉ vì họ biết nó không có ảnh hưởng đến kết quả của môn chơi. Tay bài này không có ảnh hưởng đến tay bài kia, và không bao giờ bị ảnh hưởng bởi những tay bài trước đó.

Nếu quí vị đánh cuộc trên việc quay đồng cắc, và nó nằm ngửa 9 lần liên tiếp: Cơ hội của đồng cắc lật sấp lúc quay lần thứ 10 thì chính xác 50% giống như là chín lần đầu tiên. Bất cứ chiến thuật Ba Ca Ra nào làm bạn thay đổi đánh cuộc dựa trên các tay bài trước đó thì là vô ích và nên bỏ qua chuyện này.