Contact: 888-801-5555
Poker Bài Cào (Pai-Gow Poker)

Mô Tả và Mục Tiêu

Flamingo Casino House-Way
Gửi bản sao cho người chia bài
Tiền cuộc tối thiểu: $1, Tiền cuộc tối đa: $100

Bài cào phát xuất từ những năm 1800 trong thời gian kiến trúc thiết lộ khi trò chơi domino Gai Gow của người Hoa được phối hợp với Poker của Mỹ. Đây là một trò chơi Poker mức độ chậm hơn nhưng vẫn cống hiến sự hứng thú cho người chơi.

Mục tiêu của cuộc chơi là có tay bài gồm năm cây và hai cây Poker sắp hạng cao hơn nhà cái.

Cách chơi bài

Poker Pai Gow được chơi trong một cỗ bài duy nhất gồm có những cây bài tiêu chuấn gồm có một cây bài J.  Quí vị sẽ được chia 7 cây.  Những cây này phải được chẻ thành hai tay bài Poker: tay bài mặt tiền hai cây và tay bài mặt hậu năm cây.  Quí vị có thể chẻ tay bài của mình theo ý quí vị thích nhưng quí vị phải theo một luật đơn giản: tay bài hậu của quí vị phải được sắp cao hơn tay bài tiền của quí vị.  Để thắng, những tay bài quí vị phải sắp hạng cao hơn tay bài mặt tiền và tay mặt hậu của nhà chơi.  Nếu một trong những tay bài của quí vị thắng và một thua thì tay bài đó phài kéo (a push).

Chơi bài

Sau khi đặt cuộc xong, hãy bấm bút Chia bài để chia tay bài. Quí vị sẽ được chia bảy cây.  Chẻ tay bài bằng cách kéo và bỏ những cây bài trên những chỗ đựng tay bài tiền và tay bài hậu bên phải của bàn.  Nếu thay đổi ý thì quí vị có thể kéo lại bất cứ cây bài nào.  Một khi tay bài được định đoạt thì bấm vào nút Done (xong).  Người chia bài sẽ hiển thị những tay bài của nhà chơi.  Những tay bài của quí vị sẽ được so sánh với những tay bài của nhà chơi. Nên nhớ, quí vi phải thắng cả hai tay bài tiền hậu để được chung tiền.

Yếu tố Chơi Bài

Jokers

Trong Pai-Gow Poker, Jokers có thể được sử dụng như là wild cards (bài hoang) chỉ để hoàn tất một cái straight, flush, hoặc một straight flush, trong bất cứ loại phối hợp  bài nào khác. Nó được xem như là một con Ách.

Bản Sao

Bất cứ lúc nào một trong các tay bài của quí vị cũng giống như một trong những tay bài của nhà chơi, những tay bài đó được xem là một bản sao.  Nhà chơi thắng mọi bản sao. * Lưu ý rằng hai cái Straights không nhất thiết là một bản sao.  Nếu quí vị có con 7, 8, 9, 10 J straight và nhà chơi thì có 3, 4, 5, 6, 7 straight, thì quí vị thắng bởi vì straight của quí vị cao hơn của nhà chơi.

Chia Bài (Deal)

Quí vị có thể bấm nút “Deal” một khi tiền cuộc đã được đặt lên bàn.  Quí vị được chia bảy cây bài lật lên mà quí vị cần chẻ thành tay tiền và tay hậu. Để thắng quí vị phải sắp sao để vượt hạng cả hai tay bài tiền hậu của người chia bài.

House Way

Ấn nút “House Way” để tự động bắt người chia bài sắp xếp các cây bài của quí vị. Những cây bài đó được xắp sếp một cách tối hảo để những xác xuất thắng của quí vị được tối đa hoá. Sòng bạc theo dõi tiến trình chọn bài theo một bộ qui tắt được Flamingo Hilton Casino ở Las Vegas sử dụng.  Sau khi ấn “House Way” quí vị có thể luôn luôn trở lại và dùng tay xắp bài lại một hay tất cả nếu thấy rằng tay bài không vừa ý mình.

Xong (Done)

Nút “Done” được bấm một khi quí vị xắp xong các tay bài của mình tiền và hậu và sẵn sàng cho nhà chơi lộ bài.  Những cây bài của người chia sẽ được bày ra và so sánh với các cây bài của quí vị.  Nếu các cây bài tiền hậu của quí vị đánh bại các cây của người chia, quí vị thắng!

Lập lại Đánh cuộc

Bấm nút “Repeat Bet” (Lập lại đánh cuộc) để lập lại lần đánh cuộc trước với cùng số tiền đánh cuộc và tự động chia tay bài kế tiếp của quí vị.

Tiền cuộc tối thiểu / Tiền cuộc tối đa

Tiền cuộc tối thiểu: Trình bày số tiền đánh cuộc tối thiểu được yêu cầu để chơi một tay bài.  Tiền cuộc tối đa: trình bày số tiền đánh cuộc tối đa được phép dùng để chơi một tay bài.  Quí vị có thể thấy điều này được hiển thị ở góc trên bên phải của màn hình.

Làm trống (Clear)

Nút “Làm trống” tái tạo lại các thẻ bài đang được dùng trở lại số không.

Chơi Nhanh (Fast-Play)

Nút Fast-Play cho phép quí vị chơi Pai-Gow Poker nhanh hơn bằng cách bỏ bớt đi phần hoạt hoạ mà quí vị có kinh nghiệm chơi. Fast Play không thay đổi gì cả kết quả của trò chơi.  Quí vị có thể tắt mở sự lựa chọn này ở bất cứ giờ phút nào.

Chọn lựa Thẻ Bài (Chip Selector)

Thanh Chọn lựa thẻ bài cho phép quí vị chọn lựa đơn vị của thẻ hoặc các thẻ quí vị cần chơi ở Bàn Pai-Gow.

Tín Dụng/Tiền Được Trả

Tín dụng: hiển thị số tiền mà quí vị hiện đang có trong tài khoản của sòng bạc của quí vị. Tiền được trả: hiển thị số tiền quí vị được trả trong tay bài vừa qua.

Tiền chung

Pai-Gow Poker chung tiền chẵn cho các lần đánh cuộc thắng trừ đi 5 phần trăm Hoa hồng. Vậy nếu quí vị đánh cuộc $5 mà thắng thì quí vị được chung $9.75.

Sắp Bài Lợi Thế (Hand Rankings)

Sắp tay bài là những cách phối hợp các cây bài khác nhau để thắng trong Pai-Gow Poker.  Giống như đa số những trò chơi dựa vào Poker, thì Pai Gow sử dụng những tay bài Poker thông thường với nhiều sự thay đổi khác nhau.  Ghi dưới đây là những tay bài trong Pai Gow bắt đầu từ chỗ được trả cao nhất đến thấp nhất:

Năm Ách (Five Aces)
Đây là cách sắp xếp tay bài cao nhất có thể được trong Pai Gow Poker. Gồm có bốn Ách cộng thêm Joker.

Royal Flush
Một Royal Flush bao gổm Ách, King, Queen, Jack và số 10 cùng một bộ. Chằng hạn: A, K, Q, J, 10.

Straight Flush
Một “Straight Flush” gồm có năm cây bài theo thứ tự và cũng một loại.  (Lưu ý rằng một con ách có thể được xem như thấp nhất về cây bài cũng như cao nhất, chẳng hạn:

A, K, Q, J, 10 - Cao nhất
A, 2, 3, 4, 5 - Cao nhì
2, 3, 4, 5, 6 - Thấp nhất

Bốn cũng một thứ (Four of a Kind)
Tay bài này gồm bốn cây bài cũng một hạng cộng thêm một cây lẻ khác. Chẳng hạn: Q, Q, Q, Q, 3.

Full House
Là tay bài chứa đựng ba cây bài cùng một hạng cộng thêm hai cây thuộc hạng khác. Tỉ dụ như Q, Q, 7, 7, 7, hoặc 6, 6, 6, 8, 8.

Flush
Nếu năm cây bài trong một tay bài thuộc cùng một bộ thì quí vị có một Flush.

Straight
Một thẳng gổm có 5 cây bài theo thứ tự nhưng không cùng một bộ, tỉ dụ như:

A, K, Q, J, 10 - Cao nhất
A, 2, 3, 4, 5 - Cao nhì
2, 3, 4, 5, 6 - Thấp nhất

Three of a Kind
Ba con bài cùng một hạng.

Two Pair
Hai bộ, mỗi bộ gồm hai con cùng hạng.

One Pair
Hai con bài cùng hạng.

No Pair
Không có cặp: Đặt con bài cao thứ hai và thứ ba lên phía trước.