Contact: 888-801-5555
Poker Bài Ba Cây

Mô tả và Mục Đích

Tiền cuộc tối thiểu: $1; Tiền cuộc tối đa: $50

Làm Thế Nào Để Chơi

Cuộc Poker ba cây bài gồm có hai tay bài được làm nên với ba cây bài, một tay là của người chơi, còn tay kia là của người chia bài.  Poker Bài Ba Cây có hai cách để thắng đánh cuộc:

1) Đặt tiền tổ trước+Chơi ( ANTE+PLAY):  Để thắng quí vị phải có tay bài cao hơn tay của người chia bài.

2) Cặp Cộng (PAIR PLUS):  Để thắng, quí vị phải có ít nhất một cặp bài hoặc tay bài cao hơn.  Flushes hoặc tốt hơn nên nhận tiền thưởng cao hơn là 1:1.

Để nhập cuộc, đặt một đánh cuộc trên ANTE, PAIR PLUS, hoặc cả hai, tùy vào chiến thuật đánh cuộc. Người chia bài và người chơi được chia ba cây bài. Người chia bài phải có một Queen hoặc cao hơn để đủ điều kiện vào thi. Nếu người chia bài có đủ tư cách thì tay bài cao nhất thắng Độ ANTE và PLAY . Nếu người chơi có cặp hoặc cao hơn, sẽ thắng kiểu Pair Plus không thành vấn đề có tay bài của người chia bài.

Đặt tiền Tổ trước và Chơi

Để CHƠI tay bài của quí vị, một khoản tiền cuộc tương đương với ANTE (tiền tổ đặt trước) được yêu cầu. Quí vị đang đánh cuộc rằng tay bài của quí vị đánh bại tay bài của người chia hoặc là người chia sẽ không đủ tư cách. Nếu tay bài của quí vị cao hon tay bài của người chia bài có đủ tư cách, quí vị sẽ thắng cà hai đánh cuộc ANTE và PLAY,  nêú không thì quí vị sẽ thua cả hai.  Nếu người chơi không đủ tư cách chơi thì quí vị thắng ANTE và PLAY pushes. Nếu quí vị gấp thì mọi đánh cuộc gồm có PAIR PLUS sẽ bị thật mất.

Cặp Cộng (Pair Plus)

Nếu quí vị đánh cuộc trên Pair Plus quí vị đang đánh cuộc rằng quí vị sê nhận được ít nhất một cặp hoặc diều gì cao hơn trong tay bài của quí vị. Bất cứ tay bài nào là một cặp hoặc cao hơn được chung tiền theo Bảng Chung Tiền không tính đến vấn đề tay bài của người chia bài có gì.  Nếu chỉ có Pair Plus được chơi thì người chia bài không được chơi vì không có Raise hoặc Fold.  Không yêu cầu kĩ năng để chơi đánh cuộc này vì nó chỉ có bao gồm trên kết quả của ba cây bài.

Bất cứ điều gì ít hơn một cặp sẽ không thắng.  Nếu quí vị đặt tiền tổ trước (ANTE)mà không chơi (PLAY) thì đánh cuộc này bị thật thòi.

Đánh cuộc Phần Thưởng cho Tiền Tổ Đặt Trước  (Ante Bet Bonus)

Nếu quí vị đánh PLAY với straight hoặc cao hơn (Straight 3 of a find, hoặc straight flush), the ANTE nhận được một tiền thưởng phù hợp với Bảng Tính Tiền Chung, không thành vấn đề kết quả của tay bài của người chia như thế nào.  Nếu quí vị đặt con chuột lên Bảng Tiền Chung quí vị sẽ có đầy đủ chi tiết về những hoàn cảnh chung tiền lúc trước cho cuộc này.

Chia bài (deal)

Ấn Deal  một khi tiền cuộc được đặt và quí vị sẵn sàng bắt đầu cuộc. Quí vị được chia ba cây bài lật ngửa. Để thắng quí vị phải vượt qua hạng của tay bài người chia bài.

Chơi (Play)

Ấn Play  nếu quí vị nghĩ rằng tay bài của quí vị đủ cao để đánh bại tay bài người chia bài hoặc nếu quí vị có một Cặp Bài Cộng (a Pair Plus); chúng vốn tự động đặt một khoản tiền cuộc tương đương với tiền tổ (Ante) của quí vị, hãy chơi tay bài của quí vị chống lại tay của người chia bài, và (hoặc là) chơi đánh cuộc Pair Plus.

Fold

Nếu sau khi xem ba cây bài, quí vị không thích cơ hội thắng vượt qua hạng của người chia bài, người chia bài hoặc là không có Pair Plus, quí vị nên “Gấp” những cây bài của mình chứ đừng đánh liều mất tiền đánh cuộc PLAY.

Đánh cuộc lại (Re-Bet)

Ấn Đánh cuộc lại để lập lại đánh cuộc trước (cùng số tiền đánh cuộc) và tự động được chia cho tay bài kế tiếp.

Làm trống (Clear)

Nút Clear làm lại những đồng cắc đang được đánh cuộc trở về 0.

Tiền Thưởng

Bảng Tiền thưởng cho thấy các sự phối hợp thắng khác nhau. Đặt con chuột trên nút này ngay ở tận cùng trang mạng để hiển thị bảng tính.

Bảng Mục Lục/Lối thoát

Nút Exit đóng cuộc chơi lại. Nó không phải luôn luôn được khởi động, tuy nhiên  nó sẽ hoạt động khi không có tay bài nào đang chơi.

Tiền cuộc tối thiểu và tối đa

Tiền cuộc tối thiểu hiển thị số tiền đánh cuộc được yêu cầu tối thiểu đối với một tay bài.  Tiền cuộc tối đa: hiển thị tối đa số tiền đánh cuộc được phép chơi một tay bài.  Những giới hạn đánh cuộc này được hiển thị ở góc trên bên phải của bàn bài.

Chơi Nhanh

Nút Chơi Nhanh (Fast-Play) cho phép quí vị chơi nhiều tay bài Let It Ride hơn trong thời gian ngắn hơn bằng cách bỏ qua những hoạt hoạ của các cây bài.  Bỏ phần hoạt họa sẽ không thay đổi gì cả kết quả của cuộc chơi.  Quí vị có thể mở tắt sự lựa chọn này bất cứ lúc nào khi chơi.

Tác nhân chọn thẻ bài

Tác nhân chọn thẻ bài cho phép chọn đúng đơn vị thẻ bài mà quí vị muốn thắng trên bàn bài.

Tín Dụng (Credits)

Hiển thị số tiền mà quí vị đang có trong tài khoản sòng bạc của quí vị.

Tiền Trả

Tiền Trả hiển thị số tiền quí vị được trả trên tay bài cuối cùng của quí vị giả thiết rằng tay bài của quí vị là sự phối hợp thắng.

Sắp Hạng Tay Bài trong Cuộc Poker bài ba cây

Sắp hạng tay bài là sự phối hợp thắng trong môn chơi bài Poker bài ba cây. Sắp hạng tay bài trong 3 Card Poker khác với những tay bài Poker truyền thống khác.  Trong 3 Card Poker, một STRAIGHT đánh bại một FLUSH.  Các cây bài được sắp hạng từ cao nhất đến thấp nhát  trong thứ tự sau đây:

  1. STRAIGHT
  2. FLUSH
  3. THREE OF A KIND
  4. PAIR
  5. High Card

Straight Flush

Một Straight Flush bao gồm ba cây bài theo thứ tự và cũng một bộ, (lưu ý rằng một con ách có thể thường được kể như là cây bài thấp nhất  theo thứ tự) chẵng hạn: A, K, Q,  - Cao Nhất A, 2, 3, - Cao nhất hạng nhì 2, 3, 4, - Thấp nhất

Three of a Kind - Ba cùng một loại

Ba cây bài cũng một hạng.  Thí dụ A, A, A – Cao Nhất 2, 2, 2 , - Thấp nhất

Straight

Một straight gồm ba cây bài theo thứ tự, nhưng không cùng một bộ.  Chẳng hạn: A, K, Q, - Cao nhất A, 2, 3, - Cao Nhất thứ nhì 2, 3, 4, - Thấp nhất

Flush

Nếu ba cây bài trong một tay bài thuộc cùng một bộ, thì quí vị có một cái Flush.

Pair

Hai cây bài có cùng hạng.  Chẳng hạn: A, A, - Cao nhất 2, 2, - Thấp nhất

High Card

Nếu cả người chia bài và người chơi không có cặp hoặc tốt hơn, bài cao nhất thắng.  Nếu đồng đẳng, thì những cây bài cao nhất kế tiếp được đối xứng. Nếu tất cả ba cây bài tương đương thì người chơi thắng.