Contact: 888-801-5555

Chơi Poker bằng video

Mục tiêu của cuộc chơi

Mục tiêu của  cuộc chơi là phối hợp nhiều tay Poker thắng với nhau, hạng của tay bài cuối cùng càng cao thì tiền chung cho người chơi càng nhiều.  Poker trên màn hình là một cuộc chơi Poker rút bài, trong đó người chơi được chia 5 con bài ngửa mặt.  Người chơi quyết định giữ cây bài nào và cây bài nào để bỏ đi cho lần rút bài thứ nhì và cuối cùng.

Chiến thuật và ưu tiên cho nhiều sự thay đổi cho cuộc chơi này làm thực sự tùy theo người chơi vì mỗi cuộc chơi có luật lệ riêng của nó và ưu điểm cho cả người chơi lẫn nhà cái.  Mỗi trò chơi được giải thích chi tiết trong phần này.

Chơi trò chơi

Một khi quí vị có tiền sẵn trong máy quí vị có thể đánh cuộc. Quí vị có thể thay đổi giá trị đồng cắc và số tiền đồng cắc mà quí vị đánh cuộc mỗi đợt. Đánh cuộc phải đặt trước khi quí vị rút bài và không thể thay đổi được trong lúc chơi. Một khi đã sẵn sàng thì quí vị có thể bấm Rút bài để lấy năm cây bài đầu tiên.

Chia Bài/Rút Bài

Ấn chỗ đề Rút Bài/Chia Bài (Draw/Deal) sau khi đặt tiền đánh cuộc để bắt đầu cuộc; hoặc là ấn vào Draw/Dealer để được 5 cây bài mới cho những cây bài không giữ lại. Tay bài cuối cùng của quí vị sẽ xác định xem quí vị thắng hay thua.

Giữ (Hold)

Một khi với mấy cây bài quí vị được chia như là người chơi thì quí vị quyết định xem nếu quí vị muốn giữ bất cứ cây bài nào trong tay bài của mình. Để giữ bài phải nhấn nút Hold dưới (các) cây bài mà quí vị muốn giữ hoặc bấm trên chính cây bài.  Nếu quí vị thay đổi ý và không còn muốn giữ một cây bài được chọn thì bấm nút “Hold” một giây để hủy. Chữ “Hold” xuất hiện trên những cây bài quí vị đã chọn.

Đánh cuộc Một (Bet One)

Ấn nút Bet One để chơi một đồng cắc trên tay bài, thì quí vị có thể ấn nó nhiều lần đến khi được số đồng cắc theo ý muốn. Poker trên màn hình sẽ cho phép quí vị đánh cuộc từ một đến năm đồng cắc mỗi đợt.

Tiền cuộc tối đa (Bet Max)

Nhấn nút Bet Max để đánh cuộc năm đồng cắc trên tay bài.

Giá trị đồng cắc

Đây là cách xác định giá trị đồng cắc mà quí vị muốn chơi với. Giá trị các đồng cắc được lựa chọn đang chơi có thể được thay đổi bất cứ lúc nào giữa các tay bài hoặc khi một cuộc chơi chấm dứt.

Những yếu tố trong cuộc chơi (Game Elements)

Tiền cắc: hiển thị số tiền cắc đang chơi.
Tiền Còn Lại: cho thấy số tiền quí vị còn lại trong tài khoản.
Tiền chung: cho thấy số tiền quí vị được trả trong tay bài vừa qua.
Tiền Đánh cuộc: cho thấy số tiền hiện đang chơi.

Nút Thoát Cuộc Chơi

Nút thoát cuộc chơi đóng lại các cửa sổ cuộc chơi và trả người chơi lại phòng khách. Nó sẽ không bật lên lúc cuộc chơi còn tiếp diễn; tuy nhiên nó sẽ hoạt động khi không có hành động nào từ người chơi.

Nút Chơi Nhanh

Nút chơi nhanh cho phép quí vị chơi poker bằng video nhanh hơn, bỏ qua phần hoạt họa của những trò quí vị đã có kinh nghiệm. Nếu Chơi Nhanh, quí vị không có cách nào làm thay đổi kết quả của cuộc chơi. Quí vị chỉ có thể tắt mở sự chọn lựa nhanh chậm này bất cứ lúc nào.

Nút Lịch Sử

Đây là bản báo cáo sẽ hiển thị những cuộc chơi của người chơi đã qua một cách chi tiết, nếu trong trường hợp có sự nghi ngờ hoặc cần tham chiếu.

Sự Phối Hợp Thắng

Những sự phối hợp Thắng và bố trí tiền chung đều được lên danh sách trong bảng tiền chung được gắn liền với bộ máy trên màn hình trò chơi. (Bảng tiền chung được trình bày). Các sự phối hợp thắng được căn cứ trên các tay bài Poker với một vài sự thay đổi tùy theo máy chơi Poker bằng video nào được sử dụng.

Nhà Vua  Tự Nhiên (Natural Royal)
Năm cây bài của cùng một bộ trong thứ tự trước sau mà con Ách là cao nhất (10, Jack, Nữ Hoàng (Queen), Vua (King), Con Ách(Ace)), trả 250 lần nếu quí vị đánh cuộc từ 1 đến 4 đồng cắc và 4000 lần nếu quí vị làm một khoản tiền cuộc 5 đồng cắc. Không có con bài hoang (wild card) nào có thể được sử dụng ở đây.


Bốn Con bài có số 2 (Four Deuces)
Một tay bài với bốn con bài có số 2 đều trả 200:1 lần tiền đánh cuộc.


Nhiều Con Bài Số 2 có Vua (Deuces Royal)
Năm con bài của cùng một bộ trong thứ tự trước sau mà con Ách (Ace) phải là cao nhất.  Nếu có chứa đựng một hoặc nhiều hơn hai cây  bài hoang (wild cards) (ví dụ như 10, Jack, Two, King, Ace) thì được trả 25 lần tiền cuộc.


Năm cùng Một Bộ (Five of a Kind)
Năm cây bài cùng một giá trị gồm có một cây bài hoang hoặc nhiều hơn (wild card.)


Tay Bài Với 5 cây cùng bộ (Straight Flush)
Năm cây bài có cũng một bộ trong thứ tự (8. 9, 10, Jack, Queen, của bộ Pích).

Bốn cùng một bộ (Four of a Kind)
Bốn cây bài cũng một giá trị có thể gồm một hoặc hai cây bài số 2.


Toàn Nhà (Full House)
Một cái Full House là khi có sự phối hợp 3-2 mặt cây bài được thành lập. Chẳng hạn, hai con số 4 và ba con số 7.

Flush
Điều này có khi năm cây bài có cũng một bộ.  Không cần có các số theo thứ tự trước sau.


Straight (Thẳng)
Năm con bài liên tiếp nhưng không cùng một bộ (8,9,10, Jack và Queen)

Ba cùng Một Loại
Ba cây bài cũng một giá trị (Có ba cây 9 chẳng hạn)

Các sự thay đổi Poker Video và Tiền chung

Các Con Ách và Số Tám

Tiền cuộc tối thiểu: 25¢, tiền cuộc tối đa là: $25

Với các sự thay đổi này mục tiêu của người chơi là để được các tay bài Poker thắng như thường lệ.  Trò chơi cũng cung cấp sự trả tiền quyến rũ trên bốn Ách hoặc Tám cũng như trên bốn con 7, chúng vốn độc nhất vô nhị đối với trò chơi này.

 

 

Deuces Wild Cây Bài Số 2 Hoang

Tiền cuộc tối thiểu là: 25¢, tiền cuộc tối đa là: $25

Trong những cây bài số 2 Hoang người chơi như quí vị có ưu thế lớn vì bất cứ cây số 2 nào cũng có thể được sử dụng như là cây bài hoang, như vậy gọi tên của trò chơi là Deuces Wild.  Quí vị có thể dùng những cây Two (hai) để thay thế bất cứ một hay nhiều cây bài quí vị muốn để theo đuổi một tay bài poker thắng (winning poker hand). Vì cơ hội thắng của người chơi hơi cao hơn trong Deuches Wild, tay bài thắng trả tiền thấp nhất là Three of a Kind.

Jacks hoặc Better (Tốt Hơn) Cây J chỉ công tước

Tiền cuộc tối thiểu là: 25¢, tiền cuộc tối đa là: $25

Cách chơi Poker Video này dùng tiêu chuẩn hộp bài 52 cây và không có cây bài hoang.  Tay bài hạng thấp nhất trả tiền là một cặp bài có giá trị hiện tiền(Jacks, Queens, Kings hoặc là Ách), do đó có tên là Jacks hoặc Better.

 

 

Jacks 25 Hàng hay Better

25 Hàng!

Tiền cuộc tối thiểu là $2.50, tối đa là $31.25

 

Jokers Wild (Cây Bài Hoang Cao Nhất)

Tiền cuộc tối thiểu là: 25¢, tối đa là $25

Ở đây hộp bài 52 cây được dùng cộng thêm một Joker được dùng là cây bài hoang cho bất cứ sự sắp bài nào.  Nên nói rõ rằng trong trò chơi năm cùng loại trả tiền cao hơn là Royal Flush sử dụng Wild Card (cây bài hoang Jokers Royal).

Jokers 25 Hàng Hoang

25 Hàng!
Tiền cuộc tối thiểu: $2,50, tiền cuộc tối đa: $31.25