Contact: 888-801-5555
Hãy Để Nó đi- Đánh bạc Poker

Tối thiểu Đánh cuộc: $1, Tiền cuộc tối đa: $50.00

Đánh Bạc Poker (Let It Ride Poker)

Đối tượng của cuộc chơi là được ít nhất ”một đôi 10 hoặc tốt hơn” từ một sự phối hợp ba con bài của quí vị và hai con cộng đồng, trong khi giữ tất cả ba cây bài đánh cuộc chính quy là hoạt động.  Người chơi không thật sự chơi chống lại người chia bài hoặc người chơi khác, nhưng thật sự chơi lại các xác xuất để đạt được kết quả tay bài có năm con Poker tốt nhất có thể được.

Chơi Thế Nào

Poker-Let it Ride  sử dụng sự sắp hạng tiêu chuẩn của các tay bài Poker sắp từ Royal Flush xuống Một Đôi 10 (Pair of 10s). Quí vị phải có ít nhất một đôi 10 hoặc tốt hơn để thắng. Tay bài của quí vị được sắp hạng càng cao thì quí vị thắng càng nhiều.

Chơi trò chơi

Mới đầu quí vị phải đặt ba đánh cuộc giống nhau. Mỗi đánh cuộc phải tối thiểu một bàn. Quí vị sẽ có cơ hội rút lui hai trong ba đánh cuộc trong khi tay bài tiếp diễn. Tay bài của quí vị gồm có năm cây: ba được chia cho quí vị và hai cây cộng đồng đặt trước người chia.

Một khi quí vị thấy ba cây bài đầu tiên quí vị có thể không thích cơ hội được một sự phối hợp thắng, nên quí vị có thể rút ra đánh cuộc đầu tiên nếu đây là trường hợp.  Nếu quí vị cảm thấy quí vị sẽ được một tay bài Poker thắng, hoặc nếu quí vị đã có một đôi 10 hoặc tốt hơn thì quí vị có thể Let It Ride (để nó tự nhiên đi). Sau khi đã quyết định rút lui hoặc Let It Ride, cây bài cộng đồng đầu tiên sẽ được chia.

Lấy tất cả bốn cây bài để quan sát, quí vị phải bây giờ quyết định phải làm gì với lần đánh cuộc thứ hai:
Rút lui hay Let It Ride. Đánh cuộc thứ ba của quí vị và là đánh cuộc cuối cùng không thể rút lui  bởi thế quí vị phải để nó tự nhiên đi.  Người chia bài bây giờ chia cây thứ năm và cây cuối cùng. Vào lúc này năm cây bài sẽ quyết định xem quí vị có tay bài Poker thắng không. Đánh cuộc thắng được chung tiền tùy theo bảng chung ở góc trên phía tay phải của bàn bài.

Chia Bài (Deal)

Quí vị bắt đầu bằng cách ấn nút “Chia” một khi tiền cuộc đã đặt trên bàn.  Quí vị được chia ba con bài dở mặt lên và hai cây bài cộng đồng úp mặt xuống.  Tay bài cuối cùng của quí vị phối hợp với hai cây bài cộng đồng quyết định quí vị có tay bài thắng hay không.

Đem Xuống

Ấn nút Take Down  để rút lui đánh cuộc đầu tiên hay thứ nhì.  Nếu sau khi xem ba cây bài đầu tiên quí vị không thích cơ hội thắng của mình thì quí vị có thể Take Down lấy xuống đánh cuộc đầu tiên.  Một khi cây bài cộng đồng đầu tiên được hiển thị quí vị có thê lấy xuống nếu quí vị nếu thấy cơ hội thắng không tốt.  Một sự Lấy Xuống có thể được làm trên đánh cuộc đầu tiên hay thứ nhì mà thôi.

Tất Cả Xung Phong (All In)

Ấn All In trên một ván chơi sẽ tự động đánh cuộc trên cuộc đầu tiên và thứ hai.  Điều này ích lợi trong những hoàn cảnh trong đó quí vị bảo đảm có tay bài thắng.  Thí dụ, quí vị có một cặp Jack trên ba cây bài đầu tiên; quí vị đã có một độ thắng, do đó All In  là cách để tiến hành.

Để Nó Tự Nhiên Đi (Let It Ride)

Ấn  Let It Ride để chơi cuộc đầu và cuộc kế.  Nếu sau khi thấy ba cây bài đầu tiên của mình, quí vị có hoặc thích cơ hội của một tay bài thắng, quí vị có thể duy trì đánh cuộc bằng cách bấm lên Let It Ride. Sau khi cây bài cộng đồng đầu tiên được hiển thị, quí vị vẫn thấy xác xuất ưu đãi mình thì quí vị có thể “Để Nó Tự Nhiên Đi” trên đánh cuộc lần thứ hai nữa.

Ấn Đánh cuộc- Lại  để lập lại đánh cuộc trước (cùng số tiền đánh cuộc) thì tự động chia cho quí vị tay bài kế tiếp.

Làm trống (Clear)

Nút “Clear” làm lại từ đầu những thẻ bài đặt trên bàn trở về số 0.

Mục Lục/Thoát (Menu/Exit)

Nút “Exit“  khiến người chơi rời khỏi cuộc chơi và đưa người chơi trở về phòng khách.  Không phải nút này lúc nào cũng hiện lên; tuy nhiên nó sẽ hoạt động khi không có ván nào đang chờ đánh.

Tiền cuộc tối thiểu/Tiền cuộc tối đa (Min/Max Bet)

Tiền cuộc tối thiểu:  hiển thị tiền đánh cuộc tối thiểu  được yêu cầu chơi bởi một tay bài. Tiền cuộc tối đa: hiển thị số tiền đánh cuộc tối đa được phép chơi trên một tay bài. Những giới hạn này có thể được thấy phia trên cùng góc phải của bàn bài.

Chơi Nhanh (Fast-Play)

Nút Chơi Nhanh (Fast-Play) cho phép quí vị chơi nhiều tay bài Let It Ride hơn trong thời gian ngắn hơn bằng cách đi tắt những hoạt hoạ của các cây bài. Bỏ phần hoạt họa sẽ không thay đổi gì cả kết quả của cuộc chơi. Quí vị có thể mở tắt sự lựa chọn này bất cứ lúc nào khi chơi.

Chọn Thẻ Bài (Chip Selector)

Dung Cụ Chọn Thẻ Bài cho phép quí vị chọn lựa đơn vị thẻ bài để quí vị có thể đặt cuộc trên bàn một cách thích hợp.

Tín Dụng (Credits)

Hiển thị số tiền mà quí vị đang có trong tài khoản sòng bạc của quí vị.

Được Trả (Paid)

Trong trường hợp có một tay bài thắng, điều này hiển thị số tiền mà quí vị đã được trả trong tay bài vừa qua.

Bảng Tính Tiền Chung (Payouts Chart)

Bảng Tính tiền chung cho thấy các sự phối hợp thắng khác nhau.  Nó được tỉm thấy ở phần cuối trang bên phải của màn hình.  Các tay bài thắng trả những giá tiền sau đây:

Tay Bài Poker Tiền Chung
Royal Flush 1000:1
Straight Flush 200:1
Four of a Kind 50:1
Full House 11:1
Flush 8:1
Straight 5:1
Three of a Kind 3:1
Two Pairs 2:1
Tens or Better 1:1