Contact: 888-801-5555
Các trò đánh xèng

Trò đánh xèng sự báo thù của bọn cướp biển (Pirate's Revenge Slots)

Tiền cuộc tối thiểu: 5¢, Tiền cuộc tối đa: $2.75

Mục tiêu của trò Sự báo thù của bọn cướp biển là khớp biểu tượng của mỗi trong 5 cuộn để có sự kết hợp thắng cuộc. Đây là trò đánh xèng 5 cuộn nhiều hàng tiền với 9 hàng tiền. Tiền chung phụ thuộc vào loại biểu tượng được khớp trong một hàng.

Chơi cách nào

Để bắt đầu chơi bạn phải lựa chọn giá trị đồng cắc trên máy. Sau đó bạn chọn số hàng tiền từ 1 đến 9 mà bạn muốn chơi và bấm quay. Kết quả của các cuộn sẽ xác định tiền chung.

Đặt Đánh cuộc

Quí vị cần chọn lựa giá trị tiền cắc bằng cách bấm trên dấu cộng(+) để gia tăng tiền đánh cuộc hoặc là dấu trừ(-)để giảm bớt.  Quí vị cũng cần chọn lựa ít nhất một hàng tiền để có thể quay cuộn phim. Mỗi hàng tiền sẽ gia tăng dần tổng số tiền cuộc. Các hàng tiền có thể được lưa chọn bằng cách bấm lên những con số bên hông phải hay trái của các cuộn phim.

Các trò đánh xèng Bảo Vật Mãng Xà (Serpent’s Treasure Slots)

Tiền cuộc tối thiểu: 5¢, Tiền cuộc tối đa: $2.75

Mục tiêu của trò Bảo Vật Mãng Xà là đối chiếu những biểu tượng của mỗi một trong năm cuộn phim với sự phối hợp thắng.  Đây là một trò chơi đánh xèng năm cuộn phim nhiều hàng tiền có chín hàng trả tiền. Tiền chung tùy vào những biểu tượng nào đi chung nhau trên một hàng.

Chơi Cách Nào

Để nhập cuộc quí vị cần phải chọn lựa giá trị của đồng cắc trên máy. Sau đó chọn số tiền trong các hàng từ một đến chín mà quí vị muốn chơi rồi ấn “quay”.  Kết quả các cuộn phim sẽ quyết định việc chung tiền.

Đặt Độ

Quí vị cần chọn lựa giá trị đồng cắc bằng cách bấm vào dấu cộng để gia tăng tiền cuộc  hoặc dấu trừ để giảm tiền cuộc. Quí vị cũng cần chọn lựa ít nhất một hàng để có thể quay cuộn phim. Mỗi hàng tiền sẽ nâng lên một bậc số tiền đánh cuộc tổng cộng. Các hàng tiền có thể được chọn lựa bằng cách bấm vào các con số ở bên trái hay phải của các cuộn phim.

Các trò đánh xèng Vận Mệnh Khêu Gợi Năm Cuộn Phim (Five-Reel Fruity Fortune Slots)

Tiền cuộc tối thiểu: 25¢, Tiền cuộc tối đa: $9

Mục đích của Fruity Fortune là đối chiếu những biểu tượng của mỗi một trong năm cuộn phim thành sự phối hợp thắng.  Đây là một trò chơi đánh xèng năm cuộn phim nhiều hàng tiền gồm có 9 hàng trả tiền. Tiền chung tùy thuộc vào loại biểu tượng nào sẽ khớp nhau trên một hàng.

Chơi Cách Nào

Để nhập cuộc quí vị cần chọn lựa giá trị tiền cắc trên máy.  Rồi chọn lựa số hàng từ một đến chín mà quí vị muốn chơi rồi bấm cho quay (Spin).  Kết quả của các cuộn phim sẽ quyết định việc chung tiền.

Đặt Đánh cuộc

Quí vị cần chọn lựa giá trị đồng cắc bằng cách bấm vào dấu cộng (+) để gia tăng tiền đánh cuộc hoặc dấu trừ (-)để hạ giảm tiền đánh cuộc. Quí vị cũng cần chọn ít nhất một đường để có thể cho quay cuộn phim. Mỗi đường sẽ nâng lên tổng số tiền đánh cuộc. Những đường đó có thể được lựa chọn bằng cách bấm vào những con số nằm bên trái hay phải của các cuộn phim.

Cơn Sốt Đáp Xuống (Touchdown Fever)

Những trò đánh xèng 1$
Tiền cuộc tối thiểu: $1, Tiền cuộc tối đa: $3

Trò chơi

Touchdown Fever là trò chơi đánh xèng một hàng tiền.  Mục đích của trò chơi này, cũng giống như bất cứ máy đánh xèng nào khác, là để khớp các biểu tượng trên cùng một hàng thành một sự phối hợp thắng.  Không có một chiến thuật nào thật sự trong các trò đánh xèng; đúng hơn trò chơi này căn cứ trên những biểu tượng khớp một sự phối hợp thắng trên một hàng.

Làm Thế Nào để chơi

Để chơi các trò đánh xèng, quí vị phải đặt các khoản tíền của mình vào máy, chọn số đồng cắc để đánh cuộc và bấm cho quay. Kết quả của 3 cuộn phim quay quyết định việc chung tiền.

Sử Dụng Máy Đánh xèng

Máy đánh xèng chứa đựng các nút điều khiển mà quí vị là người chơi sẽ sử dụng để đạt tới kinh nghiệm đó và đồng thời thử thời vận để thắng vài tín dụng (credits).  Sự mô tả mỗi một đặc điểm được thể hiện dưới đây:

Đánh cuộc

Cho phép quí vị gia giảm tiền đánh cuộc bằng cách bấm vào dấu cộng (+) hay trừ (-).  Bình thường thì mỗi đồng cắc tương đương $0.25.

Các Cuộn Phim Quay

Đây là máy đánh xèng ba cuộn phim với 9 vị trí mỗi cuộn được đánh dấu với các biểu tượng.  Mỗi lần một vòng quay được làm thì ba cuộn phim sẽ quay và dừng lại một cách ngẫu nhiên với sự tập hợp các biểu tượng cho thấy trong cửa sổ trò chơi. Như được hiển thị trong bảng tính tiền chung một số các sự phối hợp trong cửa số trò chơi đưa tới những sự thắng đánh cuộc.

Tiền Chung

Bảng tiền chung cho thấy các sự phối hợp thắng khác nhau mà máy Jurassic Fire Slot cung ứng cho người chơi.  Bảng này cho thấy tiền chung cho những khoản tiền cuộc một, hai, và ba đồng cắc.

Jurassic Fire

Các trò đánh xèng Một Phần Tư (Quarter Slots)
Tiền cuộc tối thiểu: 25¢, Tối đa: 75¢

Cách Chơi

Jurassic Fire là một trò chơi đánh xèng chỉ có một hàng trả tiền. Mục tiêu của trò chơi này, như trong các máy đánh xèng khác, là đối xứng các biểu tượng trong một hàng với một sự phối hợp thắng.  Không có chiến thuật thật sự nào trong các trò đánh xèng; nói đúng hơn trò chơi này dựa vào sự may rủi hoàn toàn.  Tiền chung thay đổi tùy vào các biểu tượng nào đối xứng với một sự phối hợp thắng trên một hàng.

Làm sao trả

Để chơi Trò đánh xèng (Slots), quí vị phải đặt tiền (tín dụng hay credits) vào máy, chọn số tiền đồng cắc để đánh cuộc rồi bấm cho quay.  Kết quả của 3 cuộn phim quay quyết định việc chung tiền.

Sử dụng Máy Đánh xèng (slot machine)

Bộ Máy đánh xèng gồm có những bộ phận điều khiển mà là người chơi quí vị sẽ sử dụng để vui chơi và đồng thời thử thời vận để thắng một số tiền. Mỗi đặc điểm được mô tả như sau:

Đánh cuộc (Bet)

Cho phép quí vị gia giảm tiền đánh cuộc bằng cách bấm vào dấu cộng(+) hay trừ (-).  Để tự nhiên thì mỗi đồng cắc tương đương $0.25.

Các Cuộn Phim Quay

Đây là máy đánh xèng 3 cuộn phim với 9 vị trí mỗi cuộn đánh dấu bởi các biểu tượng. Mỗi lần quay một vòng, thì ba cuộn phim sẽ quay và dừng lại một cách ngẫu nhiên với tập hợp các biểu tượng cho thấy trong mản hình trò chơi. Như cho thấy trong bảng chung tiền vài sự phối hợp các biểu tượng trong cửa số trò chơi đưa đên các kết quả thắng.

Tiền chung

Bảng chung tiền cho thấy các sự phối hợp thắng khác nhau mà Máy Đánh xèng Jurassic Fire cung ứng cho người chơi.  Bảng này cho thấy tiền chung cho các khoản tiền cuộc một, hai và ba đồng cắc.