Contact: 888-801-5555

Blackjack – Cách Sơ Lược

Mục tiêu của trò chơi là đạt được giá trị tay bài gần với số 21 nhất và cao hơn tay bài của người chia bài mà không phải đi quá 21. Tay bài của quí vị hoặc các tay, tùy vào bàn nào quí vị chơi trong sòng bài, sẽ  đấu với  số điểm của tay bài  cái.

Làm Cách Nào chơi

Mở đầu, cả người chia bài lẫn người chơi đều được chia  hai lá bài  mỗi tay.  Những cây bài của người chơi được chia ngửa mặt và một cây bài của người chia bài được giở lên. Trúng BlackjJack là khi nào tổng số điểm của hai con bài đầu tiên là 21.  Sự phối hợp có thể là lá Ách với bất cứ cây bài nào có giá trị là 10.

Cỗ bài

Hộp chia bài có thể bao gồm bất cứ số cỗ bài nào từ 1 đến 8, điều này tùy thuộc vào luật chơi của nhà cái.  Số cỗ bài được dùng trong bàn ảnh hưởng đến cơ hội thắng của nhà  cái. Càng nhiều cỗ bài các cơ hội thắng càng nhiều đối với nhà cái.  Phòng khách của sòng bạc cho thấy số cỗ bài được sử dụng trong mỗi cuộc chơi.

Giá Trị của Cây Bài

Trong Blackjack, các cây bài được đánh giá như sau:  Một con Ách có thể tính như 1 hoặc 11. Cây bài từ 2 đến 9 giữ giá trị như đã định trên mặt . Số 10,  Bồi, Đầm và Già đều đánh giá bằng 10.

Tay Bài của Người Chia

Những cuộc chơi bài mà Người Chia Bài  thể hiện thì được định nghĩa bởi một bộ luật đánh bài mà xác định hành động của ông ta.  Thường thì những luật này được ghi trên bàn Blackjack.  Những hướng dẫn chính cho tay bài  cái là:

Rút khi 16 điểm hay ít hơn
Đứng   khi 17 điểm MềmĐứng ở 17 Cứng hay cao hơn

Một tay bài mềm là khi nào con Ách được đếm như là 1 hoặc là 11 mà không đi quá 21.
Một tay bài cứng là không có con Ách hoặc chỉ một con Ách phải được đếm như 1 để cho tay bài không đi quá 21.

Tay Bài Người Chơi

Sau khi các cây bài được chia xong người chơi phải chơi tay bài mình trước. Người chơi có thể làm nhiều sự lựa chọn một khi hai cây bài đầu tiên đã được chia. Hành động của người chơi sẽ tuỳ thuộc vào chiến thuật được sử dụng bởi người chơi đối với hai cây bài đầu tiên.  Vài bàn chơi sẽ có luật lệ mà các bàn khác có thể không có, vậy điều tốt nhất là người chơi biết được bàn chơi nào trong sòng bạc thích hợp kiểu chơi của mình.  Những sự lựa chọn này được chỉ rõ trong phòng khách của sòng bài khi chọn một cuộc chơi.  Những tay bài của người chơi xem như xong cuộc khi: có một Blackjack , Người Chơi chọn lựa đứng hay Người chơi vỡ nợ.

Đậy là những sự lựa chọn mà một người chơi có sau khi chia xong hai con bài đầu tiên:

Đứng (stand)

Người chơi chọn điều này khi mình muốn đứng với những con bài mình đang có.

Chia (deal)

Người chia bài cho người chơi một con bài khác.

Gấp đôi (double)

Người chơi có thể chọn chỉ lấy một cái  lần rút và tăng gấp đôi lên số tiền đánh cuộc. Lựa chọn này có thể thay đổi về làm sao điều này được đưa ra. Vài bàn bài cho phép Nhân Đôi trên bất cứ hai con bài nào và một số khác thì chỉ khi nào sự phối hợp hai con bài tương đương với 9, 10 hoặc 11. Vài bàn bài có thể cũng cho phép  sự gấp đôi trễ  mà có thể được chơi sau khi người chơi đã có 3 con bài.  Những sự lựa chọn này nếu có được chỉ dẫn trong phòng khách của sòng bài. Sự lựa chọn nhân đôi, nếu được chơi đúng cách, có thể rất hữu ích cho người chơi.

Chẻ (Split)

Nếu người chơi có hai cây bài tương đương giá trị, người đó có thể  chọn chẻ những cây bài thành hai tay bài bằng cách nhân đôi lên số tiền đánh cuộc. Trong bài chẻ, Blackjack không được chấp nhận. Vài bàn bài cho phép người chơi chẻ nhiều lần. Với Nhân Đôi (Double), nếu chơi đúng, thì Chẻ bài có thể gia tăng cơ hội thắng một cách đáng kể.

Vài trò chơi sẽ không cho phép chẻ lại con Ách và nhiều cuộc chơi sẽ không cho phép  rút sau khi chẻ Ách.  Những cuộc chơi cho phép quí vị chẻ lại Ách và  rút sau khi chẻ ách thì có ưu thế cho người chơi.

Bảo Hiểm (Insurance)

Khi lá bài ngửa lên của cái là lá  Ách thì người chơi có sự lựa chọn là mua bảo hiểm.  Bảo hiểm thường trả 2:1 và được hiển thị trên bàn.  Bảo hiểm có thể được hiểu như là một đánh cuộc bên lề về xem coi người chia bài có  Blackjack hay không.  Nếu có thì người đóng bảo hiểm thắng.

Tiền Bằng

Tiền Bằng đôi khi được sử dụng khi người chơi được chia  Blackjack và người chia có con Ách lật lên.  Người chơi có thể lấy tiền chung 1 ăn 1 gọi là Tiền Bằng thay vì thông thường là 1 ½ :1 và tránh rủi ro  nếu người chia bài có  Blackjack  sẽ đưa đến kết quả là  huề bài (push).

Đầu Hàng (Surrender)

Nếu người chơi không thoả mãn với hai cây bài đầu tiên và cảm thấy người chia bài có cơ hội thắng nhiều hơn mình thì có thể đầu hàng và chỉ mất phân nửa số tiền đánh cuộc. Đầu hàng thường là lựa chọn được chủ sòng ưa chuộng.

Vỡ Nợ (Bust)

Đây là trường hợp Người Chơi Hay Người Chia Bài có tay bài tổng cộng hơn 21. Một tay bài vỡ nợ thì tự động thua.

Huề Bài (Push)

Huề Bài là khi nào tay bài của người chơi tương đương với tổng số của tay bài  cái.  Đây là  huề và người chơi nhận lại số tiền đánh cuộc.

Tiền cuộc tối thiểu / tối đa

Tiền cuộc tối thiểu: Hiển thị số tiền tối thiểu được yêu cầu đánh cuộc để có một tay bài. Tiền cuộc tối đa: hiển thị tiền đánh cuộc tối đa được cho phép tại bàn bài.  Điều này được hiển thị ngay trên góc trên tay phải cạnh của bàn bài.

Đa Tay Bài (Multi-Hands)

Vài bàn bài BlackJack sẽ cho phép người chơi được chơi nhiều tay bài và cùng một lúc. Một người chơi có thể chơi một, hai hoặc ba tay bài cùng một lúc.  Phòng khách của sòng bạc cho thấy bàn nào sẽ cho phép người chơi được chơi như thế.

Cuộc Chơi Được Lưu Lại

Trong trường hợp người chơi mất sự liên lạc internet hoặc đóng cửa số máy duyệt mạng giữa lúc đang chơi, thì cuộc chơi đang diễn tiến đó sẽ được lưu lại. Khi trở lại sòng bạc thì cuộc chơi nửa chừng có thể tái lập lại và kết thúc bởi người chơi.

Các trò chơi BlackJack