Contact: 888-801-5555

Làm Thế Nào Đặt Một Cuộc Đua Ngựa

 1. Chọn một Trường đua trong Danh Sách Trường Đua bên trái, việc này sẽ đưa đến các cuộc đua sắp tới có ở Trường đua được chọn.
 2. Chọn Cuộc Đua từ mục lục xổ xuống nếu quí vị muốn chọn một cuộc đua trễ hơn.
 3. Xét lại thông tin cuộc đua, chọn số ngựa mà quí vị thích để đánh cuộc và bấm vào Đặt Cuộc Ngay.(Quí vị sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Ocean888.com của quí vị nếu quí vị chưa làm như thế.)
 4. Một màn hình bật lên sẽ xuất hiện ghi lên tất cả trường đua hiện có.  Chọn trường đua mình thích. (Trường đua phải được chọn một lần nữa vì sự lựa chọn “Đặt Cuộc Ngay” có sẵng để tạm bỏ qua phần tin tức về trường đua và cuộc đua  nếu thích).
 5. Chọn cuộc đua.
 6. Chọn số tiền quý vị muốn đánh cuộc.  Nếu quí vị chọn tự bấm số tiền đánh cuộc vào, thì  con số phải là số nhân cho $2. số tiền mạo hiểm tối đa là $1000 cho mỗi con ngựa, qua đánh cuộc  Thắng, Đặt, và Tỏ ($1000 qua TỐI ĐA).  Số tiền mạo hiểm tối đa là $500 cho mỗi lần đánh cuộc  Mã Xác.
 7. Hãy chọn Loại đánh cuộc (Viết tắt bên dưới)
  • WN = Win (Thắng)
  • PL = Place (Đặt)
  • SH = Show (Tỏ)
  • WPS = Win, Place và Show (Thắng, Đặt, và Tỏ), hoặc là Xuyên qua Nguyên Bảng
  • WP = Win, Place (Thắng, Đặt)
  • WS = Win, Show (Thắng, Tỏ)
  • PS = Place, Show (Đặt, Tỏ)
  • DD = Daily Double (Cặp Đôi Mỗi Ngày)
  • EX = Exacta (Nhất Mã Xác)
  • TRI = Trifecta (Tam Mã Xác)
 8. Hãy chọn Con ngựa mình thích theo Số.
 9. Hãy bấm nút  “Thêm vào Vé”.
 10. Xem lại việc đánh cuộc.
 11. Nếu đánh cuộc không đúng thì bấm nút “Hủy ỏ Vé” và bắt đầu lại.  Các vụ đánh cuộc bị hủy sẽ không được ghi vào sổ đánh cuộc.
 12. Nếu chi tiết đánh cuộc đều đúng, hãy bấm nút “Gửi Vé”(Điều này xác định và gửi đi  cuộc đánh). Hãy nhớ: Cuộc đánh không thể thay đổi, hủy bỏ hoặc  sửa đổi một khi đã Gửi - không có ngoại lệ.
 13. Để xem các lần đánh cuộc chưa được xử lý hãy đến Tài Khoản Của Tôi và chọn  Những Hiện Cuộc.
 14. Muốn biết thêm chi tiết và xem tất cả qui tắt liên quan đến đánh cuộc đua ngựa, xin hãy vào  Khu vực “Trợ Giúp”.