Contact: 888-801-5555

Bản Hướng Dẫn Đánh Cuộc  Đua Ngựa

Thắng (Win):  Quí vị thắng nếu ngựa của quí vị về trước nhất.

Đặt (Place):  Quí vị thắng nếu ngựa của quí vị về nhất hay nhì.

Tỏ (Show):  Quí vị thắng nếu ngựa quí vị về nhất, nhì hay ba.  Đánh cuộc một con ngựa “tỏ” có cơ hội nhiều nhất để thắng, tuy nhiên tiền thắng thì ít nhất.

Nhất Mã Xác (Exacta):  Chọn hai con ngựa về nhất và về nhì trong một thứ tự chính xác.

Nhị Mã Bất Xác (Quinella): Chọn hai con ngựa về nhất và về nhì thứ tự nào cũng được.  Kiểu đua này chỉ được công nhận là có “Tác Dụng” nếu  khi nào trường đua có đưa ra.

Tam Mã Xác (Trifecta):  Chọn ba con ngựa để về nhất, nhì và ba theo thứ tự chính xác.

Cặp Đôi Mỗi Ngày (Daily Double): Chọn những con ngựa thắng của  hai cuộc đua đã chỉ định ( nối tiếp).  Tiền đánh cuộc phải được đặt trước khi cuộc chạy đua thứ nhất trong hai cuộc. Cặp Đôi Mỗi Ngày thường thì được đưa ra trong hai cuộc đua đầu tiên hay hai cuộc đua cuối cùng của ngày.  Cặp Đôi Liên Tục Mỗi Ngày (Rolling Daily Double)  thì được đưa ra trong mọi cuộc đua.

Chọn (Pick): 3, 4, 5, 6, 7, 8.  Chọn những con ngựa thắng của 3, 4, 5, 6, 7 hay 8 cuộc đua đã được chỉ định chạy theo thứ tự trước sau.  Ocean888.com đưa ra việc đánh cuộc trên  Chọn 3 và 4, nhưng không được đánh cuộc trên Chọn 5, 6, 7 hoặc 8.

Tứ MãXác (Superfecta): Chọn bốn thớt ngựa về nhất, nhì, ba và tư theo thứ tự chuẩn xác.

Ô Hộp(Boxes):   Ô  dùng để đặt các phối hợp với nhau cho Nhất Mã Xác (exacta) hay Tam Mã Xác (trifecta).  Thí dụ, trong cuộc đua quí vị thích ba con ngựa (2, 4 và 7) và cảm thấy hai trong ba con ngựa sắp về nhất và nhì, tuy nhiên quí vị không biết theo thứ tự nào.  Quí vị có thể đặt ô Nhất Mã Xác theo thứ tự 2, 4 và 7, điều đó có nghĩa là quí vị đăt đánh cuộc Nhất Mã Xác trên mọi sự phối hợp về nhất hay về nhì cho các con ngựa 2, 4, và 7 (tổng cộng là 6 con).  Cũng không khác áp dụng cho Tam Mã Xác, mặc dù lần đánh cuộc được đặt lên hạng nhất, hạng nhì và hạng ba trong cuộc đua.

Vòng Quay/Vòng Quay Phần (Wheels/Partial Wheels): Một vòng quay là cách đơn giản để chọn con ngựa được quí vị ưa chuộng để thắng và tất cả các con khác để về nhì (và ba, cho Tam Mã Xác). Một vòng quay Nhất Mã Xác trên bốn con ngựa có nghĩa là quí vị đang chọn bốn con ngựa để thắng và tất cả các con khác quí vị tin rằng sẽ về sau con ngựa được quí vị ưu tiên.  Chẳng hạn, quí vị có thể hỏi đặt đánh cuộc Nhất Mã Xác Vòng Quay từng phần trên bốn con ngựa, với các con ngựa số 2, 3, 4, 5, 7, 9 và 10.  Điều này có nghĩa là tổng cộng có 6 con với bốn con về nhất và các con số 2, 3, 4, 7, 9, và 10 sẽ về nhì.

Chìa Khóa (Keys): Một chìa khoá là cách đơn giản để chọn con ngựa ưu tiên của quí vị để thắng và một nhóm ít nhất hai con ngựa khác để về nhì hay ba, tùy thuộc vào xem đó là chìa khoá Nhất Mã Xác hoặc Tam Mã Xác.  Chẳng hạn, trong Nhất Mã Xác, quí vị có thể hỏi đặt chìa khóa cho con ngựa số 4 với 6 và 9, có nghĩa là quí vị cần hai lần đánh cuộc:  1) Con ngựa số 4 về nhất và con số 6 về nhì, và 2) Con ngựa số 4 về nhất và con số 9 về nhì.

Điểm Buổi Sáng (Morning Line): Điểm tiền buổi sáng được thể hiện trong chương trình trường đua chính thức và được dùng như điểm mở đầu cho việc đánh cuộc trên tất cả các cuộc đua.  Điểm buổi sáng chỉ là điểm sơ bộ cho công chúng biết để đánh cuộc trên mỗi con ngựa.

Điểm Sống (Live Odds):  Điểm tiền được đưa ra ở trường đua là tương phản với số tiền đánh cuộc trên một con ngựa nào đó liên quan đến toàn thể tổng cộng tiền cuộc .   Điểm tiền thay đổi mỗi 30 giây khi số tiền cuộc mới được  cộng thêm trong tổng cộng tiền cuộc.  Tất cả tiền chung cho các trường đua Hoa Kỳ sẽ dựa trên  điểm tiền cuối , chứ không phải  điểm tiền lúc đặt cuộc.

Mục Ghép (Coupled Entries): Một mục ghép là khi hai hoặc nhiều con ngựa có người chủ chung hoặc người huấn luyện viên chung thì được xem như MỘT  mục riêng cho việc đánh cuộc. Bởi vậy,  mục ghép thì có nghĩa là cuộc trên hai hoặc nhiều con ngựa  nhưng được xem là sở thích đánh cuộc riêng lẻ. Một cách điển hình, một trong hai con ngựa  ghép đôi sẽ được cạo. Trong trường hợp này, mọi đánh cuộc trên con ngựa được cạo sẽ có giá trị tùy theo con ngựa  kia về được hạng mấy. Khi hai con ngựa chạy, tất cả mọi đánh cuộc sẽ được trả tiền tùy theo con ngựa về trước hơn. Nếu cả hai con ngựa không về trong ba hạng cao nhất, (hoặc bốn cho các kiểu đánh cuộc Tứ Mã Xác, Superfecta), thì tất cả sự đánh cuộc trên những con ngựa này sẽ được sắp vào hạng thua.

Tính tiền chung
Lấy ví dụ, chúng tôi sẽ sử dụng kết quả sau đây:

Horse (Ngựa) Win (Thắng) Place (Đặt) Show (Tỏ)
4 4.20 2.20 2.10
2   3.20 2.60
8     4.50

$2 Ex. (4-2) được trả $56
$2 Tri. (4-2-8) được trả $136

Win (Thắng)/Place (Đặt)/Show (Tỏ):Quí vị đã đánh cá $25 để Thắng, và con ngựa của quí vị đã thắng cuộc đua và trả $4.20 trên độ cá $2  Quí vị sẽ tính số tiền thắng như sau:

Quí vị đã đánh cuộc $25 cho kiểu Thắng, và con ngựa của quí vị đã thắng cuộc đua và trả $4.20 trên đánh cuộc $2.  Quí vị sẽ tính số tiền chung như sau:

Tiền chung ra được tính bằng cách lấy số tiền chung hiển thị (trong trường hợp này là $4.20) rồi nhân nó lên bằng số tiền quí vị đã đánh cuộc ($25). Kế tiếp quí vị chia số này ra làm hai, giả thiết rằng những số tiền chung đang dùng độ $2 là tiêu chuẩn của họ. Kết quả là tổng số tiền chung ra, gồm có tiền lời và số tiền quí vị lúc đầu mạo hiểm.  Để xác định số tiền lời của mình, hãy trừ số tiền đánh cuộc ra tổng số tiền được trả.

Tiền chung cho Vé Thắng W/P/S = (P*W)/2

P= Số tiền chung được gửi tới đối với vé $2
W= Số tiền được đánh cuộc bởi người chơi

Những Trung Gian (Pari-Mutuels)

Là Trang Cá Cuộc Thể Thao, chúng tôi thường được thân chủ của chúng tôi hỏi:  “Tại sao quý vị ấn định số tiền thắng trả ra tối đa như vậy?”  Thật sự không phải chúng tôi có lừa gạt quí vị đâu!  Có một lý do chính đáng tại sao trang cá cuộc thể thao thực hiện việc trả tiền tối đa.

Khi quí vị ở chỗ trường đua, quí vị chơi với các người chơi khác. Đối với mỗi đồng đô la đánh cuộc trên các trò đánh cuộc  (Nhất Mã Xác, Tam Mã Xác, Cặp Đôi Mỗi Ngày, Chọn 3, 4 và 6) trường đua lấy một phần của việc làm đó và để phần còn lại trong số tiền trúng phân chia. Tiền trả được quyết định trên tổng số tiền dự trù trả cho người thắng chia ra cho số vé thắng. Đối với W/P/S, thì số tiền thưởng đối với ngựa và những số tiền chung có liên quan đều được quyết định bởi hành động mà trường đua đang lấy trên mỗi con ngựa.  Dù cho đó là loại đánh cuộc Thắng, Đặt, hoặc  Tỏ hoặc Mã Xác, mỗi đồng đô đánh cuộc  đều ảnh hưởng số tiền chung ra.

Tuy nhiên chúng tôi rõ ràng không thuộc về phần nào của trường đua và chúng tôi không trả tiền cho trung gian.  Do đó, chúng tôi không thể ấn định điểm tiền thắng theo hành động mà chúng ta đang áp dụng. Quí vị chơi với Trang Cá Cuộc Thể Thao chứ không phải chơi với các người chơi khác ở trường đua. Chúng tôi thực hiện trả tiền tối đa để bảo vệ việc kinh doanh của chúng tôi.